woorden

specialisaties: persoonlijkheidsproblemen

Iemands persoonlijkheid is een complex geheel van redelijk stabiele gedachten, gevoelens en gedragingen. Ieder staat op zijn manier in de wereld en gaat op zijn unieke wijze met zichzelf en anderen om. De persoonlijkheid is het resultaat van interactie tussen aanleg en omgevingsfactoren. Als iemand telkens opnieuw in conflict komt met zichzelf of met anderen en/of een belemmering ondervindt om zich in bepaalde levensfasen met succes te ontwikkelen, dan kunnen we van een persoonlijkheidsprobleem spreken.

Het is eigen aan persoonlijkheidsproblemen dat men zelf niet altijd inziet dat er een ernstig probleem is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand omwille van zijn instabiel zelfbeeld onbewust voortdurend zelfdestructieve relaties aangaat, of dat men omwille van zijn extreem perfectionisme elk samenleven met anderen onmogelijk maakt, of dat men zo een sterke nood heeft aan zelfbevestiging dat er geen enkele ruimte voor kritiek overblijft.

Psychotherapie kan bij persoonlijkheidsproblemen helpen om een duidelijker beeld op zichzelf en zijn functioneren te krijgen, om de scherpe kantjes eraf te krijgen en om met zijn persoonlijkheid zo goed mogelijk te leren leven.

Pieter Vercaeren heeft bijzondere interesse in deze problematiek.

< terug