woorden

specialisaties: genderproblematiek

Sommige mensen ervaren dat hun biologisch geslacht niet overeenstemt met de beleefde gender. Zij voelen zich als man of vrouw niet goed in hun eigen lichaam. (gender verwijst, meer dan het woord geslacht, ook naar de psychologische, sociale en juridische status). We spreken dan van een genderidentiteitsstoornis. Dit kan gepaard gaan met veel twijfels en stemmingsschommelingen tot ernstig psychisch lijden. De gedachten en gevoelens over de gender kunnen van voorbijgaande aard zijn, maar anderzijds ook heel overtuigend en duurzaam zijn.

Wanneer deze innerlijke overtuiging aanhoudt komt er een moment dat men het lichaam wil aanpassen aan de beleefde gender. Men gaat buitenshuis en in het openbaar uiting geven aan de nieuwe genderrol. Bij het complexe proces van transitie met grote veranderingen op persoonlijk, familiaal en sociaal vlak, alsook de medische ingrepen (o.a. hormonale medicatie en chirurgie) is begeleiding nodig.

Dhr Koen Baeten heeft zich gespecialiseerd in deze begeleiding. U kan bij hem terecht voor het psychotherapeutisch proces rond aanvaarding en/of besluitvorming van het te doorlopen traject.

< terug