woorden

specialisaties: ANGSTSTOORNISSEN

Eén op vijf mensen heeft ooit in zijn/haar leven last van een angststoornis.

Wanneer dit leidt tot het vermijden van alledaagse situaties of leidt tot controle- of beveiligingsgedrag, kan dit voor de betrokkene en zijn/haar omgeving erg belastend zijn.

Ernstige angststoornissen verdwijnen zelden spontaan. Wachten met hulp zoeken leidt vaak tot toename van de klachten.

Angststoornissen zijn goed te behandelen met behulp van cognitieve gedragstherapie, al dan niet ondersteund door medicatie.

Dr. Carla De Smedt begeleidt patiënten met deze problematiek.

< terug