woorden

specialisaties: ADHD, autisme en aanverwante ontwikkelingsstoornissen

Niet alleen bij kinderen en jongeren kan deze problematiek voor moeilijkheden zorgen in het dagelijkse leven, maar ook bij volwassenen en dit zowel voor het individu zelf als voor zijn/haar omgeving.

Dr Laure Delmeire heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van aandachtsstoornissen (ADD, ADHD), autisme en andere ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. Dit zijn neurobiologische stoornissen die van bij de geboorte aanwezig zijn in meer of mindere mate. Hierdoor verloopt de informatieverwerking in de hersenen anders, wat moeilijkheden kan geven in het dagelijks leven, bv. bij het organiseren en afwerken van taken, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, het invullen van vrije tijd, enz… Deze problemen kunnen invloed hebben op de stemming, het ervaren van stress en spanning, het zelfbeeld.

De begeleiding bestaat uit gesprekken, al dan niet gecombineerd met medicatie. Er wordt tijd genomen voor psycho-educatie, inzichtgevende bedenkingen, praktische tips en adviezen. Er wordt stilgestaan bij de verwerking en het leren omgaan met beperkingen of anders zijn.

Voor diagnostisch onderzoek wordt verwezen naar gespecialiseerde centra.

< terug