woorden

specialisaties: acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT is één van de nieuwe therapiestromingen binnen de cognitieve gedragstherapie, die gebruik maakt van dagdagelijkse toepasbare mindfulness vaardigheden.

Het doel van ACT is een waardevol leven te leiden op een manier die strookt met wat belangrijk is voor iemand en waar iemand energie van krijgt.

ACT reikt een attitude aan om met vervelende gedachten en moeilijke gevoelens om te gaan.

Er wordt geoefend om op een gezonde manier afstand te nemen van moeilijkheden en een verrijkend leven te leiden.

Dr. Carla De Smedt heeft een bijzondere interesse voor deze therapievorm en blijft zich hierin bijscholen.

< terug